Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ L

02 tháng 11 2019 02:35

câu hỏi

phân tử hiđrô nhẹ hơn bao nhiêu lần so với phân tử oxi


0

1


Phong N

02 tháng 11 2019 15:07

16 lần

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chợ ta là chất khí gì gì Viết phương trình phản ứng điều chế chất khí A thì a nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần

5

Lihat jawaban (1)