Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh X

13 tháng 11 2022 10:49

câu hỏi

Phân tích

Phân tích

 

alt

15

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 11 2022 12:39

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Phần phân tích đa thức thành nhân tử Bài giải chi tiết: Ta có: 2x^3 +6x^2 -3x^2 -9x+x+3=2x^3 +3x^2 -8x +3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Trần N

13 tháng 11 2022 13:53

<p>3</p>

3

Mai P

15 tháng 11 2022 14:37

<p>Khó thế&nbsp;</p>

Khó thế 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận