Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

20 tháng 12 2020 08:29

câu hỏi

phân tích:x^4+x^2+1=? mong ai giải giúp em với ạ


2

1


H. Phan

21 tháng 12 2020 04:47

Đặt x^2 = t ta có: t^2 + t +1 = t^2 + 2.t.1/2 + 1/4 - 1/4 +1 =(t+1/2)^2- (căn3/2)^2 =(t + 1/2 - căn 3/2)(t+1/2 + căn 3/2) =(x^2 + 1/2 - căn 3/2)(x^2+1/2 + căn 3/2).

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thực hiện phép chia x^3+x^2-x+2:x-1

0

Lihat jawaban (1)