Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

14 tháng 8 2022 12:15

câu hỏi

Phân tích thành nhân tử x^2-9x+18

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

14 tháng 8 2022 12:21

Được xác nhận

Chào em Ca H, Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, chương 4 bài 3 phần đại số Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau: x^2-9x+18 =x^2-3x-6x+18 =(x^2-3x)-(6x-18) =x(x-3)-6(x-3) =(x-3)(x-6) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là ?

4

Được xác nhận