Square root
VBT
Calculator
magnet

Loan K

03 tháng 10 2022 01:17

câu hỏi

phân tích ra thừa số nguyên tố 5065=


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 04:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Loan K</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên, Bài 9: Ước và bội. Số nguyên tố. Hợp số</p><p>Bài giải chi tiết : 5065=1013.5</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Loan K

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên, Bài 9: Ước và bội. Số nguyên tố. Hợp số

Bài giải chi tiết : 5065=1013.5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính 1. (x+2y)^(2)

1

Được xác nhận