Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

17 tháng 11 2022 18:45

câu hỏi

Phân tích nhân tử các biểu thức sau : 3a^6b + 12a^4b^3 _ 12a^4bc^10 _ 12a^5b^2

Phân tích nhân tử các biểu thức sau :

3a^6b + 12a^4b^3 _ 12a^4bc^10 _ 12a^5b^2


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

21 tháng 11 2022 08:25

Được xác nhận

Xin chào em Trần N, Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức Bài giải chi tiết: 3a^6b + 12a^4b^3 - 12a^4bc^10 - 12a^5b^2 = 3ab(a^5 + 4a^3b^2 - 4c^10 - 4a^4b) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận