Square root
VBT
Calculator
magnet

Tiến Q

01 tháng 11 2022 02:21

câu hỏi

Phân tích ý nghĩa từ mình ta trong các câu thơ: ”Mình về mình có nhớ ta Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng” ”Mình đi mình có nhớ mình Tân Trào,Hồng thái mái đình cây đa”.

Phân tích ý nghĩa từ mình ta trong các câu thơ:

”Mình về mình có nhớ ta

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng”

”Mình đi mình có nhớ mình

Tân Trào,Hồng thái mái đình cây đa”.

 


5

1


R. Roboteacher190

University of Pedagogy

05 tháng 11 2022 14:04

- Trong đoạn trích bài thơ “Việt Bắc”, từ mình được dùng để chỉ bản thân người nói - ngôi thứ nhất, nhưng cũng còn dùng ở ngôi thứ hai. Từ ta là ngôi thứ nhất, chỉ người phát ngôn, nhưng có khi ta chỉ chúng ta. - Cặp đại từ này được sử dụng rất sáng tạo, biến hóa linh hoạt: + Có trường hợp: mình chỉ những người cán bộ, ta chỉ người Việt Bắc (Mình về mình có nhớ ta/ Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng). + Có trường hợp: mình chỉ người Việt Bắc, ta chỉ người cán bộ (Ta về, mình có nhớ ta/ Ta về, ta nhớ những hoa cùng người). + Có trường hợp: mình chỉ cả người cán bộ và người Việt Bắc (như chữ mình thứ ba trong câu: Mình đi mình lại nhớ mình). - Ý nghĩa của cách sử dụng cặp đại từ ­mình – ta: + Mang lại cho bài thơ phong vị ca dao, tính dân tộc đậm đà và một giọng điệu tâm tình ngọt ngào, sâu lắng. Lối xưng hô gần gũi đó từng xuát hiện trong ca dao, dân ca + Góp phần làm cho tình cảm giữa người ra đi và người ở lại, giữa cán bộ với nhân dân Việt Bắc thêm thân mật, gần gũi, tự nhiên, gắn bó khăng khít tuy hai mà một. Điều đó cũng thể hiện tình cảm của tác giả với nhân dân vùng Việt Bắc, coi đó như mái nhà thân thiết trong những năm kháng chiến gian khổ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1: Tìm x,y a)x^2+2y^2+2xy-2x+2=0

16

Được xác nhận