Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ T

21 tháng 1 2021 14:28

câu hỏi

Phân tích luận đề chính nghĩa trong bài "Bình Ngô Đại Cáo" của Nguyễn Trãi


14

1


H. Châu

22 tháng 1 2021 02:43

Chào em! Với đề bài này em có thể tham khảo những ý sau đây trong bài phân tích. * Luận điểm 1: Tư tưởng nhân nghĩa. - “Nhân nghĩa” là phạm trù tư tưởng của Nho giáo chỉ mối quan hệ giữa người với người dựa trên cơ sở tình thương và đạo lí. + Nhân: người, tình người (theo Khổng Tử) + Nghĩa: việc làm chính đáng vì lẽ phải (theo Mạnh Tử) - “Nhân nghĩa” trong quan niệm của Nguyễn Trãi: + Kế thừa tư tưởng Nho giáo: “yên dân” - làm cho cuộc sống nhân dân yên ổn, hạnh phúc + Cụ thể hóa với nội dung mới đó là "trừ bạo" - vì nhân dân diệt trừ bạo tàn, giặc xâm lược. -> Tác giả đã bóc trần luận điệu xảo trá của giặc Minh đồng thời phân biệt rõ ràng ta chính nghĩa, địch phi nghĩa. => Tư tưởng của Nguyễn Trãi là sự kết hợp tinh túy giữa nhân nghĩa và thực tiễn dân tộc, tạo cơ sở vững chắc cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn - là cuộc khởi nghĩa nhân nghĩa, vì cuộc sống của nhân dân mà diệt trừ bạo tàn. * Luận điểm 2: Lời tuyên ngôn độc lập. - Nguyễn Trãi đã xác định tư cách độc lập của nước Đại Việt bằng một loạt các dẫn chứng thuyết phục: + Nền văn hiến lâu đời + Cương vực lãnh thổ riêng biệt + Phong tục Bắc Nam phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc + Lịch sử lâu đời trải qua các triều đại Triệu, Đinh, Lí, Trần, hào kiệt đời nào cũng có. - Các từ ngữ “từ trước, đã lâu, vốn xưng, đã chia” đã khẳng định sự tồn tại hiển nhiên của Đại Việt. -> Bằng cách liệt kê tác giả đưa ra các chứng cứ hùng hồn, thuyết phục khẳng định dân tộc Đại Việt là quốc gia độc lập, đó là chân lí không thể chối cãi. => Ở đây, Nguyễn Trãi đã đưa ra thêm ba luận điểm nữa là văn hiến, phong tục, lịch sử để chứng minh quyền độc lập, tự do của đất nước so với bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên là “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt. * Luận điểm 3: Lời răn đe quân xâm lược. “Lưu Cung tham công nên thất bại, Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong. Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. Việc xưa xem xét, Chứng cớ còn ghi.” Nguyễn Trãi đã sử dụng phép liệt kê, dẫn ra những kết cục của kẻ chống lại chân lí: + Lưu Cung - vua Nam Hán thất bại với chủ ý thu phục Đại Việt. + Triệu Tiết - tướng nhà Tống thua nặng khi cầm quân đô hộ nước ta. + Toa Đô, Ô Mã,... là các tướng nhà Nguyên cũng phải bỏ mạng khi cầm quân xâm lược. => Lời cảnh cáo, răn đe đanh thép những kẻ bất nhân bất nghĩa dám xâm phạm lãnh thổ, chủ quyền dân tộc ta đều phải trá giá đắt, đồng thời cũng thể hiện niềm tự hào bởi những chiến công của nhân dân Đại Việt. * Đặc sắc nghệ thuật - Ngôn ngữ đanh thép - Giọng điệu hào hùng, mạnh mẽ - Sử dụng các biện pháp so sánh, liệt kê,... - Sử dụng những câu văn song hành,…

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trèo lên cây khế nửa ngày, Ai làm chua xót lòng này khế ơi! Mặt trăng sánh với mặt trời Sao Hôm sánh với sao Mai chằng chằng. Mình ơi! Có nhớ ta chăng? Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời. câu hỏi: Bài thơ trên hoạt động giao tiếp diễn ra trong hoàn cảnh nào.Nhân vật giao tiếp nói lên điều gì

8

Lihat jawaban (1)