Square root
VBT
Calculator
magnet

Đới T

02 tháng 6 2020 13:27

câu hỏi

Phân tích cơ sở của nguyên tắc truyền máu


7

1


Nguyễn A

27 tháng 11 2020 14:40

Cơ sở của nguyên tắc truyền máu là do sự phản ứng của các kháng nguyên và kháng thể ở các nhóm máu. Nếu kháng nguyên và kháng thể không tương thích thì xảy ra sự kết dính hồng cầu, gây các hệ lụy ảnh hưởng đến con người. VD: Nhóm máu A có kháng nguyên A và kháng thể beta, vì thế nhóm máu truyền được cho chính nó và nhóm máu AB

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào?

0

Lihat jawaban (1)