Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

17 tháng 8 2022 04:57

câu hỏi

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

alt

8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

17 tháng 8 2022 05:49

Được xác nhận

Xin chào em Ly P, Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên, bài Ước và bội - Số nguyên tố - Hợp số Bài giải chi tiết: 15=3.5 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

17 tháng 8 2022 06:06

Được xác nhận

Xin chào em Ly P Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, Chương 1_số học, Bài 7: số nguyên tố-hợp số Bài giải chi tiết a) 27=3^3 ; 30=2.3.5 ; 80=2^(4).5 ; 20=2^(2).5 ; 120=2^(3).3.5 ; 90=2.3^(2).5 b) 15=3.5 ; 100=2^(2).5^(2) ; 112=2^(4).7 ; 224=2^(5).7 ; 184=2^(3).23 c) 16=2^(4) ; 48=2^(6).7 ; 98=2.7^(2) ; 36=2^(2).3^(2) ; 124=2^(2).31 d) 56=2^(3).7 ; 72=2^(3).3^(2) ; 45=3^(2).5 ; 54=2.3^(3) ; 177=3.59 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5,4×x=5,4

5

Được xác nhận