Square root
VBT
Calculator
magnet

Diệp V

10 tháng 10 2022 13:20

câu hỏi

phân tích các tích sau ra thừa số nguyên tố B=25mũ3×81mũ1×36mũ2. C==45mũ3×16mũ2×18mũ4

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 13:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Diệp V,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>B=(5<sup>2</sup>)<sup>3</sup>.(3<sup>4</sup>)<sup>2</sup>.[(2.3)<sup>2</sup>]<sup>2</sup></p><p>=5<sup>6</sup>.3<sup>8</sup>.2<sup>4</sup>.3<sup>4</sup></p><p>=5<sup>6</sup>.2<sup>4</sup>.3<sup>12</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Diệp V,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

B=(52)3.(34)2.[(2.3)2]2

=56.38.24.34

=56.24.312
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biểu diễn các số sau trên trục số a) −12,5

0

Được xác nhận