Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ T

08 tháng 11 2021 23:11

câu hỏi

phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố bằng hai cách 168 180 36 48 140 495 126 180


3

1


Le B

22 tháng 9 2022 13:23

di3836284937

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một xí nghiệp đã thực hiện 5/9 kế hoạch còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch

4

Lihat jawaban (1)