Square root
VBT
Calculator
magnet

Banthioanh B

05 tháng 11 2019 23:18

câu hỏi

phân tích các đa thức sau thành nhân tử a, x2-y2-2x-2y


0

1


Lai T

06 tháng 11 2019 05:09

fjkk

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

muốn học tốt 7 đẳng thức đáng nhớ phải làm sao để dể hiểu ???

0

Lihat jawaban (1)