Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

11 tháng 9 2022 17:13

câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân từ: b/ y^(2)+y−xy−x

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

11 tháng 9 2022 17:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Đa thức, bài Phân tích đa thức thành nhân tử</p><p>Bài giải chi tiết: &nbsp;y<sup>2</sup>+y-xy-x=y(y+1)-x(y+1)=(y-x)(y+1)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc Chương Đa thức, bài Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài giải chi tiết:  y2+y-xy-x=y(y+1)-x(y+1)=(y-x)(y+1)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận