Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

31 tháng 8 2022 07:54

câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (tách một hạng tủ thành nhiều hạng tử) 7x^(2)+50x+7


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

31 tháng 8 2022 08:09

Được xác nhận

Xin chào em Ly P Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 1-Đại số, Bài Phân tích đa thức thành nhân tử Bài giải chi tiết 7x^(2)+50x+7 =7x^(2)+49x+x+7 =7x(x+7)+(x+7) =(x+7)(7x+1) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lớp 6A có 48 học sinh , trong tiết toán cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm , yêu cầu là mỗi nhóm có ít nhất từ 8 đến 48 bạn

4

Được xác nhận