Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao T

10 tháng 10 2022 10:55

câu hỏi

phân tích các đa thức sau thành nhân tử

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 12:05

Được xác nhận

<p>Xin chào Cao T.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 1 bài 4.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>-2x<sup>2</sup>-10√2x-25</p><p>=-(√2x+5)<sup>2</sup></p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Cao T.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 1 bài 4.

Lời giải chi tiết:

-2x2-10√2x-25

=-(√2x+5)2

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận