Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

14 tháng 9 2022 08:43

câu hỏi

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

14 tháng 9 2022 13:53

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Tú N</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn toán 8, Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, &nbsp;Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Tú N

Đây là một bài tập thuộc môn toán 8, Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức,  Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử 

Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận