Square root
VBT
Calculator
magnet

Lưu P

22 tháng 12 2019 12:29

câu hỏi

phân tích bi kịch bị tha hóa của Chí phèo khi có phân tích cuộc gặp gỡ thị nở đến cự tuyệt không


1

1


Lưu L

25 tháng 12 2019 12:07

không nha bạn. bi kịch bị tha hóa của chí phèo có 2 giai đoạn là 1. từ người nông dân lương thiện --> kẻ lưu manh 2. từ kẻ lưu manh, làm tay sai cho Bá Kiến --> con quỷ dữ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút ra bài học liên hệ cho bản thân sau khi học tác phẩm chữ người tử tù việc giữ cái tài của bản thân lựa chọn cách sống lí tưởng sống bản thân với việc bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống

7

Lihat jawaban (1)