Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà N

11 tháng 11 2019 02:44

câu hỏi

phân tích đa thức x^2+4 thành nhân tử


1

1


Phạm C

11 tháng 11 2019 13:03

x^2+4 = x^2+2^2 = (x+2)(x-2) = x(2-2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(2x-3y)

9

Lihat jawaban (1)