Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

18 tháng 10 2022 03:39

câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử A3

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 03:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Hải Y</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 8</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>2x<sup>2</sup>+4x-6</strong></h1><h1><strong>=2(x<sup>2</sup>+2x-3)</strong></h1><p><strong>=2(x<sup>2</sup>-x+3x-3)</strong></p><p><strong>=2[x(x-1)+3(x-1)]</strong></p><p><strong>=2(x-1)(x+3)</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Hải Y

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 8

Bài giải chi tiết :  

2x2+4x-6

=2(x2+2x-3)

=2(x2-x+3x-3)

=2[x(x-1)+3(x-1)]

=2(x-1)(x+3)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận