Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

28 tháng 10 2019 11:41

câu hỏi

phân tích đa thức thành nhân tử


2

2


Nguyễn N

09 tháng 11 2019 13:22

là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức

Đức M

01 tháng 11 2021 10:41

phân tích làm sao

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm x thoả mãn biết : 1+2+3+....+x = 36

4

Lihat jawaban (1)

Bạn nào có thể giải cho mình bài toán đại này đc ko,nếu giải đc mình cảm ơn rất nhiều ≥3≤ !!! -Tìm n thuộc N,để : a) 7x mũ n-3 :hết (-8x mũ 5) b) (3x mũ n+1 - 2x mũ 5 ) :hết (-5x mũ 3)

26

Được xác nhận