Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

05 tháng 10 2022 07:33

câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử 81x^(3)+y^(3)/8


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 17:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T,<br>Đây là một bài thuộc Chương Nhân đa thức với đa thức .<br>Bài giải chi tiết:</p><p>81x<sup>3</sup>+y<sup>3</sup>/8</p><p>=(3∛3.x)<sup>3</sup>+(y/2)<sup>3</sup></p><p>=(3∛3.x+y/2)[(3∛3.x)<sup>2</sup>-3∛3.x.y/2+y<sup>2</sup>/4)]<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T,
Đây là một bài thuộc Chương Nhân đa thức với đa thức .
Bài giải chi tiết:

81x3+y3/8

=(3∛3.x)3+(y/2)3

=(3∛3.x+y/2)[(3∛3.x)2-3∛3.x.y/2+y2/4)]
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận