Square root
VBT
Calculator
magnet

Thúy Đ

13 tháng 10 2022 05:31

câu hỏi

phân tích đa thức thành nhân tử xy+x+y+1

phân tích đa thức thành nhân tử

xy+x+y+1


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 05:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thúy Đ,<br>Đây là một bài thuộc Toán 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>xy+x+y+1</p><p>=(xy+x)+(y+1)</p><p>=x(y+1)+(y+1)</p><p>=(y+1)(x+1)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thúy Đ,
Đây là một bài thuộc Toán 8.
Bài giải chi tiết:

xy+x+y+1

=(xy+x)+(y+1)

=x(y+1)+(y+1)

=(y+1)(x+1)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

25.14 + 25.16

2

Được xác nhận