Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên N

15 tháng 10 2022 23:45

câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử : x³-5xᒾ+14x

Phân tích đa thức thành nhân tử : x³-5xᒾ+14x 


11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 03:27

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Nguyên N,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Toán 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>x³-5xᒾ+14x&nbsp;= x(x²-5x+14)</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Nguyên N,

Đây là một bài tập môn Toán 8

Bài giải chi tiết:

x³-5xᒾ+14x = x(x²-5x+14)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

Phương H

15 tháng 10 2022 23:51

x(x²-5x+14)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) x^(2)−6x+5=0

1

Được xác nhận