Square root
VBT
Calculator
magnet

Edna E

26 tháng 10 2022 22:49

câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích đa thức thành nhân tử

alt

5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 01:21

Được xác nhận

Xin chào em Edna E Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, chương 1 Câu trả lời chi tiết như sau: 2x²–4xy–2z²+2y² =2[(x²‐2xy+y²)–z²] =2.[(x–y)²–z²] =2(x–y–z)(x–y+z) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Ptl P

28 tháng 10 2022 17:36

<h2><strong>2x²–4xy–2z²+2y² =2[(x^2-2xy+y^2)-z^2]=2[(x-y)^2-z^2]=2(x-y-z)(x-y+z)</strong></h2>

2x²–4xy–2z²+2y² =2[(x^2-2xy+y^2)-z^2]=2[(x-y)^2-z^2]=2(x-y-z)(x-y+z)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Rút gọn các biểu thức sau: C=(2x+3)(4x^(2)−6x+9)−2x^(2)(4x+3)

7

Được xác nhận