Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

08 tháng 9 2022 09:26

câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x+5y−x^(2)−2xy−y^(2)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 09:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 0, Chương 1-Đại số, Bài Phân tích đa thức thành nhân tử</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>5x+5y−x<sup>2</sup>−2xy−y<sup>2</sup></p><p>=5(x+y)-(x+y)<sup>2</sup></p><p>=(x+y)(5-x-y)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 0, Chương 1-Đại số, Bài Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài giải chi tiết 

5x+5y−x2−2xy−y2

=5(x+y)-(x+y)2

=(x+y)(5-x-y)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lớp 6A có 48 học sinh , trong tiết toán cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm , yêu cầu là mỗi nhóm có ít nhất từ 8 đến 48 bạn

4

Được xác nhận