Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi B

14 tháng 4 2020 07:22

câu hỏi

phân tích đa thức thành nhân tử (a+b)^3+(a-b)^3


6

5


Lưu T

15 tháng 4 2020 03:19

= (a^3+3a^2b+3ab^2+a^3) + (a^3-3a^2b+3ab^2-b^3) = 2a^3 + 6ab^2 = 2a.(a^2 + 3b^2)

MudaMudaMudaMudaMudaMudaMudaMudaMudaMudaMudaMuda M

15 tháng 4 2020 02:40

=2a(3b^2+b^2)

Hue L

18 tháng 4 2020 02:01

tao dẻo biết

Hà A

21 tháng 4 2020 02:19

(a^3+3a^2b+3ab^2 +b^3)+(a^3-3a^2b+3ab^2-b^3) = 2a^3 +6ab^2 = 2a(a^2+3b^2)

Huynh P

20 tháng 4 2020 13:17

a+b

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(2x-3y)

9

Lihat jawaban (1)