Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

29 tháng 9 2022 15:28

câu hỏi

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung: 21). x^(3)−4x^(2)+4x


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

29 tháng 9 2022 15:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Izuku M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài phân tích đa thức thành nhân tử</p><p>Lời giải chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; x<sup>3</sup>−4x<sup>2</sup>+4x</p><p>=x(x<sup>2</sup>−4x+4)</p><p>=x(x−2)<sup>2</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Bài phân tích đa thức thành nhân tử

Lời giải chi tiết như sau: 

    x3−4x2+4x

=x(x2−4x+4)

=x(x−2)2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận