Square root
VBT
Calculator
magnet

Lưu T

15 tháng 4 2020 03:10

câu hỏi

phân tích đa thức sau thành nhân tử : f(x) =x^4 -6x^3+12x^2-14x+3


0

1


Lại T

20 tháng 4 2020 14:06

x(x^3-6x^2+12x-14)+3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em đã cố nghe cô giản tất cả nhưng em không hiểu một xíu nào và bị mất tất cả căng bản về toán học

8

Lihat jawaban (1)