Square root
VBT
Calculator
magnet

Tranggg T

04 tháng 10 2022 16:12

câu hỏi

phân tích đa thức sau thành nhân tử

phân tích đa thức sau thành nhân tử 

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 16:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tranggg T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, chương 1 phần đại số</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; (x<sup>2</sup>+5x+6)(x<sup>2</sup>–15x+56)–144</p><p>=(x<sup>2</sup>+2x+3x+6)(x<sup>2</sup>–7x–8x+56)–144</p><p>=(x+2)(x+3)(x–7)(x–8)–144</p><p>=[(x+2)(x–7)][(x+3)(x–8)]–144</p><p>=(x<sup>2</sup>–5x–14)(x<sup>2</sup>–5x–24)–144</p><p>=(x<sup>2</sup>–5x–19+5)(x<sup>2</sup>–5x–19–5)–144</p><p>=(x<sup>2</sup>–5x–19)<sup>2</sup>–5<sup>2</sup>–144</p><p>=(x<sup>2</sup>–5x–19)<sup>2</sup>–169</p><p>=(x<sup>2</sup>–5x–19)<sup>2</sup>–13<sup>2</sup></p><p>=(x<sup>2</sup>–5x–19+13)(x<sup>2</sup>–5x–19–13)</p><p>=(x<sup>2</sup>–5x–6)(x<sup>2</sup>–5x–32)</p><p>=(x<sup>2</sup>–6x+x–6)(x<sup>2</sup>–5x–32)</p><p>=(x+1)(x–6)(x<sup>2</sup>–5x–32)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tranggg T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, chương 1 phần đại số

Lời giải chi tiết như sau:

    (x2+5x+6)(x2–15x+56)–144

=(x2+2x+3x+6)(x2–7x–8x+56)–144

=(x+2)(x+3)(x–7)(x–8)–144

=[(x+2)(x–7)][(x+3)(x–8)]–144

=(x2–5x–14)(x2–5x–24)–144

=(x2–5x–19+5)(x2–5x–19–5)–144

=(x2–5x–19)2–52–144

=(x2–5x–19)2–169

=(x2–5x–19)2–132

=(x2–5x–19+13)(x2–5x–19–13)

=(x2–5x–6)(x2–5x–32)

=(x2–6x+x–6)(x2–5x–32)

=(x+1)(x–6)(x2–5x–32)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)