Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần P

28 tháng 10 2022 08:33

câu hỏi

Phân tử A gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử Oxi và bằng 2 phân tử Oxi. a/ X là nguyên tố nào? Có nguyên tử khối bằng bao nhiêu? b/ xác định phân tử chất A, có phân tử khối bằng bao nhiêu?

Phân tử A gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử Oxi và bằng 2 phân tử Oxi. 

a/ X là nguyên tố nào? Có nguyên tử khối bằng bao nhiêu?

 b/ xác định phân tử chất A, có phân tử khối bằng bao nhiêu?

 


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 11:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Hóa 8&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Gọi CTHH của A là XO2 PTKA=2×PTKO2=2×32=64(đvC)</p><p>Ta có: X+16.2=64&nbsp;</p><p>⇔X=32&nbsp;</p><p>Vậy X là nguyên tố lưu huỳnh, KHHH: S, NTK: 32 đvC&nbsp;</p><p>PTA: SO2, PTK: 64 đvC&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 

Đây là một bài tập thuộc Hóa 8 

Bài giải chi tiết: 

Gọi CTHH của A là XO2 PTKA=2×PTKO2=2×32=64(đvC)

Ta có: X+16.2=64 

⇔X=32 

Vậy X là nguyên tố lưu huỳnh, KHHH: S, NTK: 32 đvC 

PTA: SO2, PTK: 64 đvC 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nung 23g đá vôi có chứa CaCO3 hoàn toàn ta thu được 4,48 lít khí CO2 ở đktc và chất rắn A a/ Tính khối lượng chất rắn A . A là hỗn hợp hay nguyên chất? Vì sao? b/ Tính % CaCO3 trong 24g đá vôi

10

Lihat jawaban (1)