Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn B

20 tháng 5 2020 02:58

câu hỏi

phân số


3

1


Nguyễn T

23 tháng 9 2020 02:27

.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mọi người ơi cho em hỏi bài này làm như nào ạ? quy đồng các phân số a) 5 phần 6 và 1 phần 4

2

Lihat jawaban (3)