Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

20 tháng 1 2020 10:56

câu hỏi

phân số 2phần75 phải làm thế nào?


0

2


Bùi C

21 tháng 1 2020 05:33

2÷75=0,026666……

Nguyễn T

21 tháng 1 2020 06:00

Chào con! Câu hỏi của con chưa rõ ràng nên cô chưa trả lời con được.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm 3 phần số bằng 2/3,12/36 Viết số 2/4=1/ = /8=10/ 12/15= /5=24/ 5/10= /20= /2=25/

0

Lihat jawaban (2)