Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân D

15 tháng 11 2019 08:57

câu hỏi

phản ứng hóa học là gì? nêu nguyên nhân để xảy ra một phản ứng hóa học


0

1


Mai A

17 tháng 11 2019 13:53

phản ứng hóa học là hiện tượng chất biến đổi có tạo thành chất khác là hiện tượng hóa học. Nguyên nhân là các chất phải tiếp xúc nhau có phản ứng có nhiệt độ có phản ứng chất xúc tác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính số mol chất khí có trong 4,4g Co2

88

Lihat jawaban (1)