Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

29 tháng 12 2020 10:35

câu hỏi

phản ứng giữa Fe và dung dịch CuSo4 thuộc loại phản ứng nào: a, thế b, trao đổi c, hóa hợp d, phân hủy


14

1


Phương M

29 tháng 12 2020 13:47

phản ứng thế

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hỗn hợp X gồm 0.1 mol Cl2 và 0.15 mol Br2 tác dụng với 200ml dd Y gồm NaOH 1M và KOH 1M.Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường. Tính khối lượng muối clorua thủ được.

5

Lihat jawaban (1)