Square root
VBT
Calculator
magnet

Thành L

20 tháng 1 2022 07:45

câu hỏi

Phân loại và gọi tên các oxit sau CO2;FeO;MgO;SO2;Mn2O7;Na2O;P2O3;BaO


4

1


Ten S

20 tháng 1 2022 08:02

idk sorry

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tô Hoài tên thật là gì?

16

Lihat jawaban (2)

giúp tôi với SOS

3

Được xác nhận