Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

13 tháng 10 2020 11:42

câu hỏi

Phần hoán vị có điều kiện của n! là n thuộc N*. Trong bài giải phương trình hoán vị (tìm n), nếu đặt điều kiện n thuộc N* thì khi giải ra nghiệm n thấy ko khớp với điều kiện (nên loại n). Mặt khác, lấy n vừa tìm được thế vô đề bài lại thấy thỏa mãn vế trái = vế phải (vậy đáng lẽ phải nhận n). Phương trình đây ạ n^3 + n!/(n-2)! = 10


18

1


Thuỳ L

13 tháng 12 2020 12:36

n^3+ n(n-1)(n-2)!/(n-2)! =10 n^3+n(n-1)=10 n=2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy,cho tam giác ABC, với A(-1,2),B(-2,3),C(-5,0).Tìm toạ độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh B của tam giác ABC.

12

Lihat jawaban (1)

cần xếp 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ thành một hàng ngang Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có học sinh nữ nào đứng cạnh nhau

3

Được xác nhận