Square root
VBT
Calculator
magnet

Sherlock S

21 tháng 1 2020 13:42

câu hỏi

phân hủy nước bằng phương pháp điện phân người ta thu được 40 kg khí trong 0xi . tính khối lượng của nước cần dùng , biết hiệu suất phản ứng là 85 phần trăm


0

1


Vu T

29 tháng 1 2020 11:25

số mol của oxi là 40000:(16×2)=1250 n của H2=1250×1:2=625 》m của H2 =100%×(625×2):85%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1.Đốt cháy sắt thu được 0,2 mol Fe3O4. Thể tích khí oxi(đktc) đã dùng là bao nhiêu 2. Muốn điều chế đc 3,36 lít khí oxi (đktc) thì khối lượng KMnO4 cần nhiệt phân là bao nhiêu, viết phương trình điều chế

36

Được xác nhận