Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên N

10 tháng 7 2021 12:13

câu hỏi

phân biệt trọng âm A collect B beehive C unique D cattle


12

2


Võ T

10 tháng 7 2021 14:54

Đáp án là B vì beehive nhấn âm 2 ,còn collect nhấn âm 1

Lê T

30 tháng 7 2021 07:25

B. beehive

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao chúng ta phải học tiếng anh

6

Được xác nhận