Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

30 tháng 4 2020 11:14

câu hỏi

phân biệt tình yêu chân chính và tình yêu không chân chính


0

1


Hằng P

01 tháng 5 2020 23:56

Tình yêu chân chính là tình yêu dựa trên cơ sở tự nguyện của 2 bên ko có sự ép buộc . Trong ty chân chính ko có sự phân biệt như: phân biệt chủng tộc tôn giáo hay cũng như ko tôn trọng lẫn nhau . Tình yêu ko chân chính là ty mà 2 bên bị ép buộc hoặc 1 bên bị ép buộc , và cũng có thể là yêu nhau vì lợi ích của cá nhân gia đình.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tự chủ là gì ?

19

Lihat jawaban (2)