Square root
VBT
Calculator
magnet

Đan L

25 tháng 12 2019 21:50

câu hỏi

phân biệt tế bào động vật và tế bào thực vật


0

1


Cố T

18 tháng 3 2020 01:56

* Tế bào động vật: - Không có thành tế bào, màng được cấu tạo bằng Protein và Lipit. - Không có lạp thể. - Không có không bào hoặc rất nhỏ. - Có trung tử. - Chất dự trữ là glicogen. * Tế bào thực vật: - Có thành tế bào, màng được cấu tạo bằng xenlulô. - Có lạp thể, sắc lạp, bột lạp. - Có không bào lớn. - Không có trung tử. - Chất dự trữ là hyđơrat các bon.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em cần có thói quen ăn uống như thế nào để bảo vệ hệ tiêu hóa của bản thân

0

Lihat jawaban (1)