Square root
VBT
Calculator
magnet

Bi B

12 tháng 9 2021 01:57

câu hỏi

phân biệt riệu và nước


1

1


P. Nguyen

25 tháng 5 2022 01:47

Chào em, để phân biệt rượu và nước ta có thể đốt cháy từng chất Rượu cháy trong không khí, tỏa nhiệt còn nước thì không cháy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hòa tan hết 1.72 gam hỗn hợp kim loại gồm Fe, Mg, Zn và Al bằng H2SO4 loãng thu được V lít khí (đkc) và 7.48 gam muối sunfat khan.a) Tính giá trị của V. b) Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt là 48, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. 1) Tìm CTHH R 2) Viết phương trình pứ thực hiện dãy chuyển hóa sau( ghi rõ điều kiện pứ nếu có): H2R ---> RO2 ---> RO3 ---> H2RO4 ---> H2 ---> Cu.

3

Được xác nhận