Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

23 tháng 12 2020 14:12

câu hỏi

phân biệt phân vsv cố định đạm phan vsv chuyển hoá lân phân vsv phân giải chất hữu cơ về đặc điểm thành phần và cách sử dụng


6

1

Được xác nhận

H. Trần

24 tháng 12 2020 03:54

Được xác nhận

Chào em. Cảm ơn em đã đặt câu hỏi. Dù câu hỏi không nằm trong nội dung phần Sinh học lớp 10, cô cũng gợi ý hướng trả lời như sau: Phân vi sinh vật cố định đạm là loại phân có chứa các nhóm vi sinh vật cố định nitơ tự do sống cộng sinh với cây họ Đậu, hoặc sống hội sinh với cây lúa và một số cây khác. Do đó, trong thành phần phân sẽ chứa các vi sinh vật nốt sần cây họ đậu. Phân vi sinh vật chuyển hóa lân là loại phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ, hoặc vi sinh vật chuyển hóa lân khó tan thành lân dễ tan. Thành phân phân có bột photphorit hoặc apatit. Còn phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ là loại phân bón có chứa các loài vi sinh vật phân giải chất hữu cơ, trong thành phần có các vi sinh vật này. Chúc em học tốt nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có 10 tế bào nguyên phân một số đợt bằng nhau, môi trường nội bào cung cấp 560 NST đơn. tổng số NST trong các tế bào con là 640. Bộ NST lưỡng bội của loài nói trên là ?

0

Lihat jawaban (1)