Square root
VBT
Calculator
magnet

Tongvietphuong T

05 tháng 3 2021 11:26

câu hỏi

phân biệt Oxit axit và Oxit bazo


15

1


P. Nguyen

08 tháng 3 2021 09:49

Chào em, oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit VD: CO2 -- > axit tương ứng H2CO3 Oxit bazơ thường là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ VD: BaO -- > bazơ tương ứng Ba(OH)2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hỗn hợp A gồm mêtan và Axetylen trộn theo tỉ lệ thể tích như thế nào để thể tích O2 đốt cháy hỗn hợp =2,1 thể tích hỗn hợp

7

Lihat jawaban (1)