Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

11 tháng 12 2022 14:49

câu hỏi

phân biệt nghĩa

phân biệt nghĩa

alt

7

1


R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 06:06

Chào em Hoàng T, Đáp án chi tiết: A. nice: đẹp, tốt, tuyệt, hay (adj) Ví dụ: This is a nice book B. exciting: hào hứng, thú vị (adj) Ví dụ: It is an exciting movie C. interesting: thú vị, thích thú (adj) Ví dụ: The lesson is so interesting D. beauty: vẻ đẹp (n) Ví dụ: This is an area of outstanding natural beauty. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận được sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Chào em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hi mình người mới

7

Lihat jawaban (2)

1. Miss Lee often (write) when he (be) young

5

Được xác nhận