Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư A

10 tháng 8 2022 12:14

câu hỏi

phân biệt lọ mất nhãn HNO3,CaOH4,NaOH,H2SO4.tìm lọ mất nhãn


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 04:17

Được xác nhận

Chào em Thư A, Đây là một bài thuộc môn Hóa, khối 8 Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau. - Cho các dd tác dụng với quỳ tím: + Quỳ tím chuyển xanh: Ca(OH)2, NaOH (1) + Quỳ tím chuyển đỏ: H2SO4, HNO3 (2) - Cho dd ở (1) tác dụng với dd Na2CO3: + Kết tủa trắng: Ca(OH)2 Ca(OH)2+Na2CO3→CaCO3↓+2NaOH + Không hiện tượng: NaOH - Cho 2 dd ở (2) tác dụng với dd BaCl2 + Kết tủa trắng: H2SO4 BaCl2+H2SO4→BaSO4↓+2HCl + Không hiện tượng: HNO3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoàn thành pthh sau theo chuổi phản ứng : S->SO2->K2SO3->KCL->H2SO4->MGSO4

1

Được xác nhận

cho 135 gam dung dịch CuCl2 20% tác dumgj vừa đủ với dung dịch NaOH 10% a. viết phươmg trình hóa học phản ứng xảy ra b. timhs khối lượng dung dịch NaOH 10% đã dùng c. tính nồng độ phần trăm chất tan ỷong dung dịch thu được sau phản ứng

21

Lihat jawaban (1)