Square root
VBT
Calculator
magnet

Jukiy J

04 tháng 2 2020 09:50

câu hỏi

phân biệt hcl nacl koh nano3 hno3 ba(oh)2 bằng phương pháp hóa học


0

1


Trang T

10 tháng 2 2020 10:12

- Dùng quỳ tím + Nhóm 1: đổi màu quỳ tím thành đỏ: HCl, HNO3 + Nhóm 2: đổi màu quỳ tím thành xanh:KOH, Ba(OH)2 + Nhóm 3: không làm đổi màu quỳ tím : NaCl, NaNO3 - Dùng H2SO4 cho vào nhóm 2 + Thấy kết tủa trắng xuất hiện : Ba(OH)2 + Không hiện tượng : KOH - Dùng dd AgNO3 cho vào nhóm 1 + Thấy kết tủa trắng xuất hiện : HCl + Không hiện tượng : HNO3 - Dùng dd AgNO3 cho vào nhóm 3 + Thấy kết tủa trắng xuất hiện : NaCl + Không hiện tượng : NaNO3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dãy các chất nào sau đây phản ứng được với axit HCl? (A) AgNO3, CuO, Ba(OH)2, Zn (B) Cu, CuO, NaOH, CO2 (C) CO2, Na2O, NaOH, NaBr (D) NaF, CaO, SO2, Fe (giải thích từng câu có chất nào ko phản ứng giúp em với ạ)

11

Lihat jawaban (1)