Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải V

19 tháng 12 2019 14:15

câu hỏi

phân biệt cấu tạo của Động mạch,Mao mạch,Tĩnh mạch? Giải thích sự khác nhau đó?


0

1


Ngotho N

19 tháng 12 2019 14:58

- Động mạch : gồm 3 lớp dày , lòng hẹp => Dẫn máu từ tim đến các cơ quan với vận tốc lớn và áp lực lớn - Tĩnh mạch : 3 lớp , lòng rộng => Dẫn máu từ các cơ quan về tim vs vận tốc và áp lực nhỏ - Mao mạch : rất mỏng , 1 lớp biểu bì => Giúp thực hiện trao đổi chất

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron li tâm

0

Lihat jawaban (1)