Square root
VBT
Calculator
magnet

Hường T

28 tháng 11 2019 11:00

câu hỏi

Phân biệt các chất rắn


0

1


Ngô T

30 tháng 11 2019 11:37

rõ ràng hơn nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

CuO----->CuCl2----->Cu(OH)2----->CuCl2----->CuSO4

2

Lihat jawaban (1)

dựa vào hóa trị của nguyên tử,cho biết công thức hóa học nào đúng,công thức hóa học nào sai :MgCl, K20,CaO,HO,NaCl2,CaCl,HgCl3.và sửa lại

6

Được xác nhận