Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh M

09 tháng 8 2022 04:07

câu hỏi

Phối hợp hằng đẳng thức và nhân đa thức để ìm x (2x−1)^(2)−(2x−3)(2x−2)=0


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

09 tháng 8 2022 07:06

Được xác nhận

Xin chào em Minh M, Đáp án cho câu hỏi của em là: x=5/6 Đây là một bài tập thuộc Chương 1, bài 2 Bài giải chi tiết: (2x−1)²−(2x−3)(2x−2)=0 ⇔4x²-4x+1-(4x²-10x+6)=0 ⇔6x-5=0 ⇔x=5/6 Kết luận: đáp án chính xác là: x=5/6 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải và biện luận bất phương trình m2x -1>x+m

0